Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.
Шах на огъня. Продукти за противопожарна безопасност.
Централен офис
Стара Загора, ЦПК 76
„Коленско шосе”

Търговски център
Стара Загора
ул. „Парчевич” 2

Национален
телефонен номер:


070 011 012
Пловдив
ул. „Христо Ботев” 124

София
ул. „Г. С. Раковски” 18

Казанлък
бул. „Никола Петков” 53


BVA Ltd
© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.