„БВА и Сие“ ООД

специализирана, независима фирма, основаваща се на дългогодишен опит в развитието на пожарогасене, защита и сигурност

Представяне на БВА и Сие

„БВА и Сие“ ООД

„БВА и Сие“ ООД, като правоприемник на СД „БВА – Арабаджиеви и Сие“ е специализирана, независима фирма, основаваща се на дългогодишен опит в развитието на пожарогасене, защита и сигурност.

Дружеството е основано през 1990 г. като изцяло частна собственост. Водено от предлагане и реализация на проекти, използващи най-новите достижения на противопожарната мисъл, ”БВА и сие” ООД става една от най-успешните и високо уважавани фирми за страната в областта на системите за сигурност.

Със своя над 30 (тридесет) годишен опит фирмата е специализирана в следните дейности и е въвела и поддържа Система за управление на качеството според стандарт БДС EN ISO 9001:2015, Система за управление на околната среда съгласно БДС ЕN ISO 14001:2015 и Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001:2018

 1. Производство на носими и возими пожарогасители с търговската марка „Спарк“, в съответствие с БДС EN 3 и БДС EN 1866.
 2. Извършва контрол и техническо обслужване на всички видове пожарогасители съгласно стандарт СД ISO/TS 11602-2:2010, във всички свои сервизни работилници, оборудвани със съвременна техника и стендове съгласно Наредба №8121з-531/2014 г. Притежава мобилен сервиз и разполага със собствен транспорт.
 3. Притежава безсрочни разрешения  от ГД ПБЗН-МВР за осъществяване на следните дейности по чл.129, ал.2, т.1-5 от ЗМВР:
  • №711 от 23.06.2017 г. „сервизно обслужване на противопожарни уреди“ на територията на цялата страна.
  • №712 от 23.06.2017 г. „поддържане и обслужване на противопожарни ситеми и съоражения“ на територията на цялата страна.
  • №908 от18.05.2018 г. „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти“ на територията на цялата страна.
 4. Доставка и продажба на огнегасителни вещества:
  • Прах АВС в съотведствие с EN615:2009
  • Прах ВС в съотведствие с EN615:2009
  • Пенообразувател в съотведствие с EN615:2009
 5. Доставка и продажба на огнезащити за метали, дървесина, текстилни материали, завеси, целулоза, хартия, подови покрития и други.
 6. Доставка и продажба на защитни и лични предпазни средства за огън, химикали и газове. Доставка и сервиз на въздушно-дихателни апарати.
 7. Производство на табели по противопожарна и трудова безопасност съгласно Наредба РД 07/8 от 20 Декември 2008.
 8. Производство на различни видове противопожарни касети и табла, като изработката им (материал, цветова гама и размери) се извършва съобразно желанието на клиента и БДС EN 671-2:2002.
 9. Доставка и продажба на противопожарна арматура – хидранти, водовземателни стойки, шлангове, водо и пеноструйници, съединители тип „щорц“ и други.
 10. Доставка и ремонт на мотопомпи.
 11. Доставка на противопожарни автомобили на Gimaex–Smitz – Germany, която е в консорциум с Gimaex – USA.
 12. В сътрудничество с фирмите „Еsser“, „Tyko“, „Minimax“ – Германия и „УниПОС“, „Текра“, „ДМТех“,– България се извършва проектиране, изграждане и сервиз на системи за пожароизвестяване, пожарогасене (с гасителни агенти вода, пяна, газове и прахове), вентилационни-димоотвеждащи системи и аварийно осветление.
 13. Противопожарно обследване на обекти, представляващо комплекс от организационни и технически мероприятия.
 14. Организация по пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност.

Сертификат

БДС EN ISO 9001:2015

Сертификат БДС EN ISO 9001:2015

Сертификат

БДС EN ISO 14001:2015

Сертификат БДС EN ISO 14001:2015

Сертификат

БДС ISO 45001:2018

Сертификат БДС ISO 45001:2018
РАЗРЕШИТЕЛНО 711
РАЗРЕШИТЕЛНО 712
Разрешително 908

Нашите клиенти и партньори

Фирмата работи като търговски партньор и е в договорни отношения с енергийни комплекси, предприятия от машиностроителната, химическата промишленост, дървообработване, учебни заведения, банки, строителни фирми, лечебни заведения, хотели, военни поделения, както и много други.

Опит Защита Сигурност

Национален телефон

070 011 012

Социални медии