Прахов пожарогасител 2 кг. АВС – „СПАРК“

Попитай за наличност и цена: 070011012

Съдът се изработва от специална стомана, автоматизираното газово заваряване и последващите изпитания под налягане осигуряват един висок, качествен стандарт. Автоматичното обезмасляване и фосфатиране осигуряват оптималните предпоставки за устойчивостта, която се постига от прахово наслояващия метод и изпичането на полиестерното лакиране с емайлиране на горната повърхност, осигуряващо трайна защита срещу корозия. Гасителното средство в резервоара е винаги под налягане. Изцяло месинговият вентил с манометър – с носеща ръкохватка и натискащ спусък, със специална прахова дюза се грижи за равномерното, фино изхвърляне на високоефективният гасителен прах с голяма дължина на изхвърляне и с дълга продължителност. Гасителната струя по желание може да се прекъсва чрез отпускане на спусъка.

Свържете се с нас

  Предназначение:

  Пожарогасителите (ръчно носими и возими) са предназначени за гасене на начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000 V съгласно техническите характеристики и приложения по типове.

  Област на приложение:

  За оборудване на сгради (жилищни, хотелски, административни, търговски, производствени, селскостопански и др.), машини, съоражения, инсталации, транспортни средства и др.

  Устройство:

  Пожарогасителят се сътои от стоманена бутилка, гасително вещество, вентил, сонда, изтласкващ газ, маркуч с накрайник (щуцер – струйник или снегообразовател за насочване на струята), етикет по образец на БДС EN3, количка за возимите, пломба и аксесоари.

  Принцип на работа:

  Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на налягане или изтласкващ газ.

  Инструкция за експлоатация и безопасна работа:

  За използване на ръчно носимите и возими (прахови, водни, пенни и карбон диоксид) пожарогасители под постоянно налягане се скъсва пломбата и се издърпва металния предпазител от вентила. Насочва се струйника или снегообразователя към огнището на пожара и се натиска или развива (според конструкцията) ръкохватката на вентила.

  Внимание:

  Не се допуска обръщането на пожарогасителя с вентила надолу по време на използване. Пожарогасителят се използва по предназначение и по посочения начин като се държи здраво.

  НЕ СЕ ДОПУСКА ГАСЕНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ С ВОДНИ И ПЕННИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V СЕ ГАСЯТ С ПРАХОВИ И КАРБОН ДИОКСИД ПОЖАРОГАСИТЕЛИ С МИНИМАЛНО РАЗТОЯНИЕ 1 М.