За нас

„БВА и Сие“ ООД

„БВА и Сие“ ООД е специализирана, независима фирма, основаваща се на дългогодишен опит в развитието на пожарогасене, защита и сигурност.

Със своя над 30 (тридесет) годишен опит фирмата е въвела и поддържа Система за управление на качеството според стандарт БДС EN ISO 9001:2015, Система за управление на околната среда съгласно БДС ЕN ISO 14001:2015 и Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001:2018.

Шах на огъня!
Пожарогасител

Свържете се с нас

Национален телефонен номер: 070 011 012

Офиси

Централен офис и складова база гр. Стара Загора
0884 848 378

Търгосвски център гр. Стара Загора
0884 402 036

Търговски център и сервиз гр. София
0887 357 608

Търговски център и сервиз гр. Пловдив
0888 475 221

Търговски център и сервиз гр. Казанлък
0886 065 797

Услуги

Пожарникар

Нашите услуги, свързани с пожарната безопасност и пожарогасене

Противопожарно обследване на обекти

Проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари

Изготвяне на оценка за противопожарната осигуреност

Създаване на условия за успешно пожарогасене

Инструктажи и обучение по ПАБ

Отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари

Представителство пред органите на НС „ПБС”

Строителен надзор на техническата противопожарна защита